Implantologia

Implantologia jest naszą wielką pasją. To właśnie z implantologii słynie CANDEO - Poznań. W ramach leczenia implantologicznego stosujemy wszczepy najlepszych światowych firm implantologicznych: MIS, Branemark i Straumann. Wpływ na wybór konkretnego systemu ma indywidualna sytuacja kliniczna oraz rozmowa z pacjentem dotycząca ich ceny. Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat zabiegu:

Korony protetyczne na implantach

Leczenie w którym wykonuje się pojedyncze korony protetyczne jest najczęściej stosowane, gdyż takich przypadków z pojedynczymi brakami jest najwięcej. W tradycyjnych metodach protetycznych w tych przypadkach wykonywano mosty - protezy stałe, szlifując (opracowując) dwa sąsiednie zęby własne. Koronę protetyczną ostateczną na implancie, można wykonać 3 - 6 miesięcy po zabiegu implantacji. Po tym okresie przeprowadza się następujące procedury:

Mosty protetyczne na implantach

Leczenie takie umożliwia uzupełnienie większych ilościowo braków zębowych za pomocą mostu w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych. Po okresie 3 do 6 miesięcy przeprowadza się identyczne procedury jak w przypadku koron na implantach (opisanych powyżej):

Protezy ruchome na implantach

Znane są różne rodzaje protez ruchomych na implantach. Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi. Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. Związane jest to z poprawą Quality of life ludzi w podeszłym wieku. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia. Do tej pory nie udało się jednak stworzyć implantu będącego w stanie idealnie odtworzyć funkcjonalność własnych zębów. Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowy. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź pojedynczy brak zęba. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność - nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce) oraz coraz częściej cyrkon. Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z część chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Ten najbardziej zbliżony do fizjologicznego sposób odtwarzania utraconych zębów pozwala na wyeliminowanie dyskomfortu związanego z użytkowaniem ruchomych protez. Współczesna implantoprotetyka to stale rozwijająca się dziedzina stomatologii od ponad 50 lat. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając znacząco kosmetykę i komfort w użytkowaniu uzupełnień protetycznych.

Zalety leczenia implantologicznego:

O co pytają nasi pacjenci:

Wszystkich tych, (nie tylko Poznania) którzy cenią sobie jakość oraz profesjonalizm zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług. Jeśli interesują Cię implanty to tylko z Candeo z Poznania. Znajdziesz nas również w Google wpisując frazę implantologia Poznań.