Największa pasja CANDEO

Nowoczesna implantologia

To właśnie z implantologii słynie CANDEO - Poznań. W ramach leczenia implantologicznego stosujemy wszczepy najlepszych światowych firm implantologicznych: MIS, Branemark i Straumann.

Implantologia dentystyczna jest najbardziej zbliżoną do fizjologicznego modelu odbudową braków w uzębieniu. Implanty zębów CANDEO dostosowane są do każdego typu sytuacji klinicznej, dzięki czemu możemy sprostać nawet największym oczekiwaniom naszych pacjentów.

Wpływ na wybór konkretnego systemu ma indywidualna sytuacja kliniczna oraz rozmowa z pacjentem dotycząca ich ceny. Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat zabiegu:

 • pierwsza wizyta – określamy możliwości i wskazania do implantacji oraz przedstawiamy pacjentowi wstępny plan leczenia na podstawie badania klinicznego a także badań dodatkowych (np. zdjęcie panoramiczne). Określamy konieczność przeprowadzenia ewentualnych badań diagnostycznych – na miejscu dysponujemy cyfrowym aparatem RTG – radiowizjografią, oraz aparatem do zdjęć panoramicznych. Proponujemy termin kolejnej wizyty, która będzie związana z zabiegiem wprowadzenia wszczepu. Jeśli podejmujemy leczenie z nawigacją to muszą być przeprowadzone dodatkowe procedury.
 • druga wizyta: w systemie prostego, najczęstszego postępowania jest to zabieg wprowadzenia implantu w szczękę lub żuchwę. W zależności od odcinka w którym wykonano zabieg wykonujemy odpowiednie uzupełnienie tymczasowe w celu zachowania estetyki i funkcji. Są to protezy stałe lub ruchome.
 • kolejna wizyta to zdjęcie szwów
 • następna wizyta: po upływie określonego czasu wgajania się implantów odsłaniamy implant i wkręcamy śrubę gojącą na okres ok. 2 tygodni w celu ukształtowania tkanek miękkich dla uzyskania optymalnej estetyki.
 • kolejny etap terapii z zastosowaniem implantów dotyczy wykonania uzupełnień protetycznych ostatecznych – możliwości leczenia protetycznego opartego na implantach widoczne są po kliknięciu w odpowiedni obrazek po prawej stronie. Każdy pacjent otrzymuje szczegółową instrukcję postępowania pozabiegowego oraz sposobu dbania o higienę przy implantach.

Korony protetyczne na implantach

Leczenie w którym wykonuje się pojedyncze korony protetyczne jest najczęściej stosowane, gdyż takich przypadków z pojedynczymi brakami jest najwięcej. W tradycyjnych metodach protetycznych w tych przypadkach wykonywano mosty – protezy stałe, szlifując (opracowując) dwa sąsiednie zęby własne. Koronę protetyczną ostateczną na implancie, można wykonać 3 – 6 miesięcy po zabiegu implantacji. Po tym okresie przeprowadza się następujące procedury:

 • Etap pierwszy: lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach, następnie wkręca śruby gojące mające za zadanie wygoić i ukształtować miękkie tkanki wokół implantu
 • Etap drugi: po upływie 14 dni od momentu wkręcenia śrub gojących jeśli dziąsło jest już ukształtowane odkręca się śruby gojące i pobiera wycisk z transferem. Należy wykonać również wycisk anatomiczny przeciwstawnej szczęki.
 • Etap trzeci – laboratoryjny. Technik dentystyczny wykonuje odpowiednie procedury w celu wykonania koron protetycznych.
  etap czwarty: Lekarz prowadzi montaż wykonanego uzupełnienia w jamie ustnej.

Mosty protetyczne na implantach

Leczenie takie umożliwia uzupełnienie większych ilościowo braków zębowych za pomocą mostu w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych. Po okresie 3 do 6 miesięcy przeprowadza się identyczne procedury jak w przypadku koron na implantach (opisanych powyżej):

 • Etap pierwszy : lekarz stomatolog obnaża implanty i odkręca śruby zamykające wkręcone w implanty, następnie wkręca śruby gojące.
 • Etap drugi: po upływie 14 dni lekarz odkręca śruby gojące i pobiera wycisk z pozycji implantu z użyciem transferów wyciskowych.
 • Etap trzeci: laboratoryjny Technik wykonuje most.
 • Etap czwarty: Lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantu i po sprawdzeniu dopasowanie całej konstrukcji mocuje most w jamie ustnej .

Protezy ruchome na implantach

Znane są różne rodzaje protez ruchomych na implantach. Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi. Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. Związane jest to z poprawą Quality of life ludzi w podeszłym wieku. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego:

 • Etap pierwszy : po okresie 3 miesięcy od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się w implantach, następnie wkręca śruby gojące.
 • Etap drugi: po upływie 14 dni lekarz odkręca śruby gojące i przykręca do implantu filary kulkowe, a następnie wykonuje wyciski.
 • Etap trzeci: laboratoryjny Technik wykonuje poszczególne etapy pracy związanej z wyprodukowaniem nowej protezy (overdenture).
 • Etap czwarty: kliniczny Lekarz oddaje protezę pacjentowi.

Implantoprotetyka stomatologiczna – odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia. Do tej pory nie udało się jednak stworzyć implantu będącego w stanie idealnie odtworzyć funkcjonalność własnych zębów. Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowy. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź pojedynczy brak zęba. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność – nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce) oraz coraz częściej cyrkon. Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z część chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Ten najbardziej zbliżony do fizjologicznego sposób odtwarzania utraconych zębów pozwala na wyeliminowanie dyskomfortu związanego z użytkowaniem ruchomych protez. Współczesna implantoprotetyka to stale rozwijająca się dziedzina stomatologii od ponad 50 lat. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając znacząco kosmetykę i komfort w użytkowaniu uzupełnień protetycznych.

Zalety leczenia implantologicznego:

 • jak najbardziej zbliżona do fizjologicznego modelu odbudowa braków w uzębieniu implant = korzeń, odbudowa protetyczna = korona kliniczna zęba,
 • doskonała estetyka i funkcjonalność, niczym nieskrępowany uśmiech oraz funkcjonalny narząd żucia,
 • brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich,
 • eliminacja dyskomfortu wynikającego z użytkowania protez ruchomych i w ślad za tym idących niekorzystnych następstw w podłożu protetycznym,
 • poprawa samopoczucia a tym samym zdrowia psychicznego poprzez uniknięcie protezy ruchomej, którą wiąże się zwykle z podeszłym wiekiem.
Illustration of teeth showing dental implant structure

Najczęściej zadawane pytania

Czy wszczepianie implantu jest bolesne?

Sam zabieg jest wykonywany w znieczuleniu więc jest całkowicie bezbolesny. Po zabiegu wypisujemy receptę z środkiem przeciwbólowym i antybiotykiem. Tak więc pacjent jest maksymalnie chroniony przed bólem. Generalnie można powiedzieć, że nasi pacjenci nie cierpią.

Jak technicznie zabieg implantacji jest wykonywany? 

Wszczepienie implantów polega na nawierceniu niewielkich otworów w kości i wprowadzeniu w nie tytanowych lub cyrkonowych (białych) implantów, po okresie wgojenia się implantów wykonujemy na nich odbudowę protetyczną np. korony, mosty lub protezy (overdenture).

Czy istnieją jakiejś ograniczenia w możliwości wykonania wszczepu?

Wskazania i przeciwskazania do zabiegu implantacji ustalane są indywidualnie przez lekarza podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej w gabinecie. Oczywiście istnieją pewne przeciwskazania do zabiegu, ale nowe technologie wprowadzane przez producentów coraz więcej z nich eliminuje. Nawet wiek pacjenta przestaje być problemem.

Jaki jest procent sukcesu tej terapii? 

Skuteczność implantacji oceniana jest na około 97% . Jednak jeśli pierwszy zabieg nie jest ostatecznym to można go powtórzyć.

Jaka jest gwarancja trwałości implantów?

Przy odpowiednim postępowaniu przez pacjenta (higiena, wizyty kontrolne) nie ma ustalonej granicy ich obecności w jamie ustnej pacjenta. Pierwszy implant, który wszczepił prof. Branemark pozostaje jeszcze w ustach pacjenta po 51 latach. Ale oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta (ilość i jakość kości, rodzaj uzupełnienia protetycznego), jego stanu zdrowotnego. Istnieje gwarancja na wykonany zabieg.

Jak należy dbać o wykonane protezy na implantach?

Sposób dbania o higienę nie różni się od standardowego oczyszczania własnych zębów, ważne są okresowe przeglądy co 12 miesięcy połączone z profesjonalnym oczyszczaniem implantów.

Wszystkich tych, (nie tylko Poznania) którzy cenią sobie jakość oraz profesjonalizm zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług. Jeśli interesują Cię implanty to tylko z Candeo z Poznania. Znajdziesz nas również w Google wpisując frazę implantologia Poznań.

Masz pytania? Chcesz się umówić na wizytę?