Protezy ruchome na implantach

Doskonała estetyka i funkcjonalność

Znane są różne rodzaje protez ruchomych na implantach. Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi.

Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. Związane jest to z poprawą Quality of life ludzi w podeszłym wieku. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego

  • etap pierwszy : po okresie 3 miesięcy od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się w implantach, następnie wkręca śruby gojące
  • etap drugi: po upływie 14 dni lekarz odkręca śruby gojące i przykręca do implantu filary kulkowe, a następnie wykonuje wyciski.
  • etap trzeci: laboratoryjny Technik wykonuje poszczególne etapy pracy związanej z wyprodukowaniem nowej protezy (overdenture)
  • etap czwarty: kliniczny Lekarz oddaje protezę pacjentowi

Implantoprotetyka stomatologiczna – odbudowa uzębienia na implantach, umożliwia osiągnięcie stałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej poprzez ubytki zębów, funkcji narządu żucia. Aktualnie nie udało się stworzyć implantu będącego w stanie identycznie odtworzyć mechanizmu własnych zębów. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowo. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź brak  pojedynczego zęba. Głównym surowcem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność – nie jest traktowany przez organizm jako ciało obce) oraz coraz częściej cyrkon. Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii, która zawiera część chirurgiczną (wszczepienie implantu) oraz z część protetyczną (zamocowanie korony na implancie). Ten sposób odbudowy braków w uzębieniu jest najbardziej komfortowy w użytkowaniu. Współczesna implantoprotetyka to nieustannie rozwijająca się dziedzina stomatologii od ponad 50 lat. Umożliwia stworzyć doskonałe podparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając w znacznym stopniu estetykę i wygodę w użytkowaniu uzupełnień protetycznych.

Zalety leczenia implantologicznego:

  • jak najbardziej zbliżona do fizjologicznego modelu odbudowa braków w uzębieniu implant = korzeń, odbudowa protetyczna = korona kliniczna zęba
  • doskonała estetyka i funkcjonalność, niczym nieskrępowany uśmiech oraz funkcjonalny narząd żucia
  • brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich
  • eliminacja dyskomfortu wynikającego z użytkowania protez ruchomych i w ślad za tym idących niekorzystnych następstw w podłożu protetycznym
  • poprawa samopoczucia a tym samym zdrowia psychicznego poprzez uniknięcie protezy ruchomej, którą wiąże się zwykle z podeszłym wiekiem.

Masz pytania? Chcesz się umówić na wizytę?