Porady

Inwestycja w uśmiech: implanty zębowe

30.04.2019

Rocznie wszczepianych jest ok. 100.000 implantów zębowych. Rynek implantologiczny to aż 21% całego rynku usług stomatologicznych. Brzmi imponująco, prawda? Dlaczego pacjenci decydują się na implant zęba? W jakich warunkach przeprowadzane są zabiegi? Jaka jest opłacalność takiej inwestycji?

Implanty zębowe – przyszłość stomatologii

Implantologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży stomatologicznej. Raporty mówią same za siebie: do 2020 roku wartość rynku implantów stomatologicznych w skali światowej ma przekroczyć 4,4 mld dolarów. Skąd takie przewidywania? Otóż w ostatnich latach dało się zauważyć niezwykły postęp w obszarze inżynierii materiałowej oraz ogromną podaż nowoczesnych technologii. Innowacje z powodzeniem wykorzystuje się na polu implantologii, m.in. projektowane są nowe struktury implantów, udoskonala się nawigację chirurgiczną oraz szablony, stosowane są nowoczesne skanery etc. Po przeciwnej stronie stoją wciąż powielane schematy niezdrowego trybu życia pacjentów (używki, niezdrowa dieta), które w konsekwencji prowadzą do utraty zębów – to w głównej mierze motywuje specjalistów do poszukiwania trwałych, komfortowych i bezpiecznych metod w zakresie implantologii i tym samym rekonstrukcji uzębienia.

Pacjenci zgodnie twierdzą, że decydując się na wszczepienie implantów zębowych, inwestują w zdrowy i piękny uśmiech oraz poprawę jakości życia. Dlatego naukowcy wciąż opracowują innowacyjne rozwiązania w obszarze odtworzenia naturalnych funkcji oraz estetyki zęba.

Innowacje w zakresie implantów zębowych

Przygotowaliśmy krótki przegląd najnowszych generacji implantów, dywersyfikując sposoby ich powstawania. Oto one:

1. IV generacja – implanty ze zmodyfikowaną powierzchnią:

 • resorbable blast media – metoda piaskowania powierzchni implantu zębowego (RBM);
 • sandblasted, large grid, acid-etched – metoda piaskowania i trawienia kwasem implantu zębowego (SLA);
 • OsseoSpeed – powierzchnia ulega modyfikacji związkami fluorami, przez co tworzy się nanostruktura, która stymuluje proces tworzenia kości oraz właściwą osteointegrację. W konsekwencji uzyskujemy efekt prawidłowego osadzenia implantu w kości szczęki;
 • discrete crystalline deposition – metoda z zastosowaniem nanofosforanu wapnia (DCD);
 • implantacja NanoTite.

2. V generacja – implanty hybrydowe:

 • względna nowość na europejskim rynku implantologicznym, polegająca na dwustrefowym utlenianiu, górnym i dolnym, przy jednoczesnym wprowadzaniu czynników bakteriobójczych; tzw. implanty inteligentne o długotrwałym działaniu.

3. VI generacja – implanty niekołowe o kształcie anatomicznym:

 • całkowicie spersonalizowane, opierające się na anatomicznej budowie zęba, wykonywane za pomocą druku 3D, modyfikowane powierzchniowo

4. Implanty przyszłości:

 • implant personalizowany – badanie wykonywane za pomocą skanera wewnątrzustnego lub sprawdzeniu składu krwi i kości pacjenta; analiza metabolitów znajdujących się w komórkach; badanie struktury białek;
 • implant wytrzymały mechanicznie – wytwarzany metodą druku 3D, biokompozyt stosowany wyłącznie w implantach anatomicznych, ceramika niedegradowalna;
 • implant związany z organizmem – wypełniony biodegradowalnym polimerem, zawierający substancje czynne biologicznie, rodzaj oraz liczba substancji zależna od skanu 3D, komórki macierzyste;
 • implant odporny na drobnoustroje – inteligentne opakowanie, wzmocnienie polimerami oraz dodatkowymi substancjami, które zwalczają bakterie, antybiotyki.

Szanse na rozwój implantologii są ogromne, jednak wszystko zależy od pozyskania odpowiednich środków finansowych na badania oraz wdrożenie patentu międzynarodowego. Dodatkowo zakłada się silną współpracę biochemików, informatyków, fizyków oraz implantologów w zakresie modelowania implantów zębowych. Po zamknięciu procesu projektowania oraz komercjalizacji potrzebne jest utworzenie jednostki, która zajmie się drukiem 3D. Wszystko jest osiągalne, lecz bezsprzecznie wymaga czasu. Możemy mieć pewność, że już wkrótce doczekamy się kolejnej rewolucji w tej materii.