Protetyka stomatologiczna Poznań

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu.

Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych). Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, lub acetalowe, a do stałych m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony porcelanowe i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej-bardziej estetyczne.

Obecnie protetyka oferuje bardzo estetyczne i wygodne rozwiązania, takie jak mosty porcelanowe, protezy szkieletowe (również bezklamrowe z zasuwami, zatrzaskami, koronami teleskopowymi). Coraz większego znaczenia nabierają możliwości estetycznej korekty i przebudowy własnych zębów, które są przebarwione i nieprawidłowo ustawione. W takich przypadkach, dzięki zastosowaniu koron i licówek porcelanowych, możemy uzyskać doskonałe efekty estetyczne i funkcjonalne. Nawet przy regularnej kontroli i systematycznym leczeniu, niektórych problemów nie da się uniknąć i czasami zęby trzeba usunąć.

Dziedzina, choć bardzo wiekowa, szybko i dynamicznie się rozwija. Należy zauważyć, że tutaj dużo zależy nie tyle od samego dentysty, co od protetyka, który z nim współpracuje. Technik dentystyczny zdobywa doświadczenie latami, co składa się w dużym stopniu na efekt końcowy.

Klasyczna protetyka to dział stomatologii zajmujący się odbudową zniszczonych i utraconych zębów za pomocą koron, mostów i protez ruchomych. Zęby to części ludzkiego organizmu, które niestety nie ulegają regeneracji. Utrata ich lub zniszczenie – to strata nieodwracalna biologicznie. Klasyczna protetyka stomatologiczna pozwala nam na odtworzenie utraconego uzębienia oraz odbudowanie mocno zniszczonych zębów nie kwalifikujących się do konwencjonalnego leczenia zachowawczego. Przyczynami rozległych zniszczeń twardych tkanek zęba mogą być:

 • choroba próchnicowa,
 • urazy mechaniczne,
 • fizjologiczne ścieranie się zębów,
 • patologiczne ścieranie się zębów.

Ogromny postęp technologiczny dotyczący materiałów do odbudowy twardych tkanek zęba /kompozyty, kompomery, glassionomery/ umożliwia odtworzenie utraconych tkanek zęba w sposób niezwykle estetyczny i trwały. Istnieje jednak granica, powyżej której uszkodzenia nie mogą być leczone przez plombowanie lub kosmetyczne nakładanie kompzytu-tzw.bonding – wówczas musimy wykonać KORONĘ PROTETYCZNĄ.

Korony Porcelanowe

Korony stomatologiczne są to uzupełnienia protetyczne pozwalające odbudować kształt i funkcję zniszczonego zęba nawet wtedy, gdy nie jest już możliwa standardowa odbudowa zęba za pomocą wypełnienia. W naszym gabinecie oferujemy korony pełnoceramiczne oraz licowane porcelaną – oba rodzaje koron pozwalają uzyskać doskonały efekt estetyczny i funkcjonalny. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat zabiegu:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu zęba do założenia korony protetycznej lekarz przystępuje do szlifowania wybranego zęba, zabieg szlifowania przeprowadzany jest w znieczuleniu i jest całkowicie bezbolesny. Następnie stomatolog pobiera wycisk i odsyła go do labolatorium protetycznego. Wizytę kończy wykonanie korony tymczasowej, która zapewnia estetyczny wygląd i funkcjonalność do momentu zacementowania gotowej korony protetycznej.
 • Druga wizyta: po przymiarce i sprawdzeniu gotowej korony protetycznej lekarz cementuje koronę na stałe w ustach pacjenta.

Stomatologiczne Mosty Porcelanowe

Porcelanowe mosty stomatologiczne należą do stałych uzupełnień protetycznych. Oznacza to, że są one zacementowane na stałe na zębach własnych pacjenta dlatego są one bardzo komfortowym i wygodnym rozwiązaniem protetycznym. Za pomocą mostów stomatologicznych uzupełnia się braki jedno lub kilku – zębowe. Most zawieszony na własnych zębach filarowych pacjenta odtwarza brakujące zęby pod względem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. W naszym gabinecie oferujemy mosty protetyczne pełnoceramiczne i licowane porcelaną. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zaplanowaniu uzupełnienia protetycznego lekarz przystępuje do szlifowania zębów wybranych jako filary protetyczne, zabieg szlifowania przeprowadzany jest w znieczuleniu i jest całkowicie bezbolesny. Wizytę kończy pobranie wycisków i odesłanie ich do laboratorium protetycznego oraz zabezpieczenie oszlifowanych zębów filarowych.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog przymierza szkielet mostu w jamie ustnej pacjenta i dokonuje ewentualnych korekt, po czym odsyła most do skończenia do laboratorium protetycznego.
 • Trzecia wizyta: po przymiarce i sprawdzeniu gotowego mostu lekarz stomatolog cementuje uzupełnienie na stałe w ustach pacjenta.

Mosty Adhezyjne

Mosty adhezyjne należą do stałych oraz tymczasowych uzupełnień protetycznych. Oznacza to iż mogą one być cementowane na stałe na zębach własnych pacjenta lub też służyć jako uzupełnienie tymczasowe np. podczas wgajania się implantów po zabiegu wszczepiania implantów. W porównaniu do tradycyjnych mostów porcelanowych nie wymagają one szlifowania zdrowych zębów są więc znacznie mniej inwazyjne. Mosty adhezyjne mocowane są do innych zębów za pomocą wypustek z włókna szklanego a ich cementowanie możliwe jest na 3 sposoby:

 • doklejenie skrzydełek z włókna szklanego do zdrowych sąsiednich zębów,
 • umieszczenie skrzydełek w włókna szklanego w miejscach po starych wypełnieniach w sąsiednich zębach,
 • wytworzenie łoża w sąsiednich zębach w którym umieszcza się wypustki z włókna szklanego.

Za pomocą mostów adhezyjnych uzupełnia się najczęściej braki jednozębowe, wskazania do konkretnego rodzaju mocowania ustalane są przez lekarza podczas badania stomatologicznego. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia za pomocą mostów adhezyjnych i wybraniu sposobu cementowania mostu, lekarz stomatolog przygotowuje sąsiednie zęby poprzez wytworzenie w nich łoża na wypustki z włókna szklanego. Wizytę kończy pobranie wycisków i odesłanie ich do laboratorium protetycznego.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog przymierza most adhezyjny w jamie ustnej pacjenta i dokonuje ewentualnych korekt, po czym cementuje most na stałe.

Protezy szkieletowe

Protezy szkieletowe stanowią najlepsze rozwiązanie wśród ruchomych uzupełnień protetycznych. Wykonane są z metalu, a dzięki temu, że mocowane są na klamrach i nie uciskają dziąseł pacjenta, nie wpływają one destrukcyjnie na wyrostek zębodołowy tak jak zwykłe protezy akrylowe. W porównaniu do akrylowych mają wiele zalet, które sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo łatwiejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta:

 • dzięki szkieletowi wykonanemu z metalu są dużo cieńsze,
 • prawie nie pokrywają podniebienia – przy górnej protezie,
 • mają lepsze utrzymanie – nie spadają, gdyż umocowane są na klamrach,
 • nie wywołują reakcji alergicznych,
 • nie uciskają dziąseł i podniebienia – nie niszczą wyrostka zębodołowego,
 • mają dużo mniejszy zasięg w jamie ustnej – zajmują niewiele miejsca.

Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz stomatolog pobiera wyciski masą wyciskową.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog dokonuje przymiarki metalowego szkieletu protezy szkieletowej.
 • Trzecia wizyta: lekarz sprawdza gotową protezę szkieletową w ustach pacjenta i po ewentualnych korektach oddaje ją pacjentowi.

Protezy bezklamrowe na zatrzaskach

Protezy szkieletowe bezklamrowe – na zatrzaskach należą do najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych ruchomych uzupełnień protetycznych. Posiadają wszystkie zalety standardowych protez szkieletowych, jednocześnie nie posiadając widocznych metalowych klamer – tak niepożądanych zwłaszcza w przednim odcinku uzębienia. Utrzymanie protez szkieletowych bezklamrowych zapewnione jest dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju zatrzasków, zamków, zasuw lub magnesów. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz stomatolog pobiera wstępne wyciski masą wyciskową, następnie przystępuje do przygotowania zębów filarowych przeznaczonych do utrzymania zatrzasków lub zamków protezy szkieletowej.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog dokonuje przymiarki metalowego szkieletu protezy szkieletowej oraz koron wraz z zatrzaskami na zębach filarowych.
 • Trzecia wizyta: lekarz sprawdza gotową protezę szkieletową i korony z zatrzaskami w ustach pacjenta i po ewentualnych korektach oddaje ją pacjentowi oraz cementuje zatrzaski utrzymujące protezę szkieletową.

Protezy akrylowe całkowite i częściowe

Leczenie protetyczne protezami akrylowymi – całkowitymi i częściowymi stosuje się jako jedną z metod uzupełniania braków zębowych. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz pobiera masą wyciskową 2 wyciski – górny i dolny.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego.
 • Trzecia wizyta: na tej wizycie gotowe są już próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta protezy odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowych protez.
 • Czwarta wizyta: protezy akrylowe są już gotowe do oddania, lekarz stomatolog dokonuje ewentualnych korekt i ocenia prawidłowość zgryzu i ułożenia w jamie ustnej, gotowe dopasowane protezy są oddane pacjentowi.

Protezy natychmiastowe

Protezy natychmiastowe są najszybszym sposobem uzupełnienia braków po usuniętych zębach. Pozwalają na uniknięcie przykrej dla pacjentów sytuacji, jaką jest brak własnych zębów, zapewniając jednocześnie pełną funkcjonalność i pełne walory estetyczne. Pacjent po usunięciu zęba wychodzi z gotową protezą uzupełniającą wszystkie braki. Protezy takie mają wiele zalet, oto niektóre z nich:

 • pacjent nie musi pokazywać się publicznie bez kompletu uzębienia, jest to ważne zwłaszcza po usunięciu zębów przednich w tzw. strefie estetycznej,
 • znacznie polepszają gojenie rany poekstrakcyjnej,
 • umożliwiają normalne fukncjonowanie, mówienie, jedzenie bezpośrednio po ekstrakcji zęba,
 • hamują krwawienie z zębodołu i zabezpieczają go przed wnikaniem resztek pokarmowych podczas jedzenia.

Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

 • Pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz pobiera masą wyciskową 2 wyciski – górny i dolny.
 • Druga wizyta: lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego.
 • Trzecia wizyta: na tej wizycie gotowe są już próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta protezy odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowej protezy elastycznej.
 • Czwarta wizyta: na tej wizycie lekarz wykonuje planowane ekstrakcje zębów i dopasowuje protezy w ustach pacjenta, pacjent wychodzi z gotowymi protezami do domu.

Najczęściej zadawane pytania

Wskazaniem jest duże zniszczenie tkanek zęba oraz niezadowalający wygląd estetyczny zęba.

Różnica polega na materiale użytym do wykonania korony protetycznej: korony licowane porcelaną składają się z metalowego szkieletu na którym napalana jest porcelana, natomiast korony pełnoceramiczne wykonane są w całości z porcelany, charakteryzują się one najlepszym możliwym efektem estetycznym.

Wskazaniem są każde braki zębowe pod warunkiem obecności odpowiednio ulokowanych zębów filarowych – o tym można się przekonać dopiero po badaniu stomatologicznym.

Od pierwszej wizyty do zakończenia leczenia mija ok 5-6 dni, po tym czasie można na nowo cieszyć się pięknym uśmiechem i odtworzoną czynnością żucia.

Alternatywą dla stosowania klasycznych mostów protetycznych jest odbudowa braku zęba za pomocą pojedynczych koron na implantach, rozwiązanie takie jest korzystniejsze z powodu braku konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta.

Wskazaniem są braki pojedynczych zębów w sytuacji gdy chce się uniknąć szlifowania sąsiednich zdrowych zębów filarowych, wskazaniem jest też tymczasowe uzupełnienie braków zębowych na czas wygajania implantów stomatologicznych – zwykle 3-6 miesięcy.

Od momentu pierwszej wizyty do zacementowania mostu adhezyjnego upływa nie więcej niż 1-2 dni – czy są przeciwwskazania do wykonania mostów adhezyjnych – tak, przeciwwskazaniem są niektóre wady zgryzu, zgrzytanie zębami lub wiek poniżej 16 lat, podczas badania stomatologicznego lekarz stomatolog dokonuje kwalifikacji do tego rodzaju leczenia protetycznego.

Nie są widoczne ponieważ metalowy szkielet umieszczony jest od wewnętrznej strony zębów – nie widocznej z zewnątrz, niestety czasami aby zapewnić najlepsze utrzymanie, metalowe klamry mocujące muszą być poprowadzone w strefie estetycznej i wtedy mogą być one widoczne – alternatywą są wtedy protezy szkieletowe acetalowe lub protezy szkieletowe bezklamrowe.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, jest to najlepsze rozwiązanie protetyczne wśród ruchomych protez, z powodu podparcia i utrzymywania protezy szkieletowej na klamrach w jamie ustnej pacjenta muszą być własne zęby, które posłużą jako filary.

Tak, protezy szkieletowe nie łamią się i nie pękają – jest to możliwe gdyż wykonane są z metalu, który zapewnia dużo większą trwałość przy dużo mniejszych wymiarach

Aby przymocować zatrzask trzeba oszlifować ząb filarowy i założyć na niego koronę porcelanową z przymocowanym do niej zatrzaskiem – tylko w ten sposób zapewniona może być odpowiednia wytrzymałość i estetyka takiego uzupełnienia.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, jest to najlepsze rozwiązanie protetyczne wśród ruchomych protez, z powodu podparcia i utrzymywania protezy szkieletowej na klamrach i zatrzaskach, w jamie ustnej pacjenta muszą być własne zęby, które mogą posłużyć jako filary pod klamry i zatrzaski.

Wskazaniem do wykonania konwencjonalnych protez akrylowych jest całkowite bezzębie u pacjenta – wtedy wykonuje się protezy całkowite, lub liczne braki zębowe przy braku możliwości innego leczenie protetycznego – wtedy wykonuje się protezy częściowe.

Podczas użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne raz w roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 5-7 latach wskutek zaniku podłoża protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać – jest to wskazanie do wymiany protezy.

Od pierwszej wizyty w gabinecie do oddania gotowych protez akrylowych mijają około 2 tygodnie.

Do wad protez natychmiastowych należy zaliczyć konieczność ich podścielenia i korekty po okresie wygojenia rany po usunięciu zęba, przy mnogich ekstrakcjach protezy te traktowane są jako tymczasowe i po zagojeniu dziąsła wskazana jest ich wymiana.

Adaptacja do takiej protezy jest znacznie łatwiejsza niż do protezy wykonywanej dopiero po wygojeniu rany poekstrakcyjnej. Wynika to z faktu, że nie ma okresu w którym pacjent może przyzwyczaić się do braku własnych usuniętych zębów.

Call Now Button