Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 9900 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich, bocznych oraz dolnych

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 12900 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 9800 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 5600 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 2800 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 9800 zł

Most na zębach własnych i implantach

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 12000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich górnych i dolnych z rekonstrukcją zwarcia

Korony metalowo-ceramiczne + pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 21900 zł

Korona pełnoceramiczna

Orientacyjny koszt leczenia: 1400 zł

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 2800 zł

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 5600 zł

Most na zębach własnych i implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 12900 zł

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 9600 zł

Most okrężny metalowo

Ceramiczny frezowany na implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 19600 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo-ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 10700 zł

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 5600 zł

Korona pełnoceramiczna

Orientacyjny koszt leczenia: 1500 zł

Korony pełnoceramiczne z odbudową zęba

Orientacyjny koszt leczenia: 6200 zł

Korony pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 5600 zł

Korona pełnoceramiczna

Orientacyjny koszt leczenia: 1500 zł

Mosty metalowo - ceramiczne frezowane

Orientacyjny koszt leczenia: 15000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Sześć licówek pełnoceramicznych na zębach przednich

Orientacyjny koszt leczenia: 9000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych z rekonstrukcją zwarcia

Korony metalowo - ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 24000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Cztery licówki pełnoceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 6000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo-ceramiczne na zębach i implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 15000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Korony metalowo - ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 12000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Most na implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 6000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Mosty metalowo-ceramiczne na implantach i zębach własnych

Orientacyjny koszt leczenia: 13600 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Mosty metalowo-ceramiczne na zębach własnych

Orientacyjny koszt leczenia: 12000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Proteza natychmiastowa

Orientacyjny koszt leczenia: 15000 zł

Odbudowa estetyczna zęba przedniego

Korona pełnoceramiczna

Orientacyjny koszt leczenia: 1500 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Mosty metalowo-ceramiczne na zębach i implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 16000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich i bocznych

Mosty metalowo-ceramiczne na zębach i implantach

Orientacyjny koszt leczenia: 15000 zł

Odbudowa estetyczna zębów przednich

Licówki ceramiczne

Orientacyjny koszt leczenia: 3800 zł