dofinansowania z uni

Beneficjent CANDEO BIS Mateusz Hędzelek

realizuje projekt pn.

„Budowa silnej pozycji konkurencyjnej CANDEO BIS poprzez wdrożenie innowacji w skali świata oraz wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie obróbki cyrkonu.”

Cele i planowane efekty projektu: znaczące udoskonalenie usług stomatologicznych (w zakresie protetyki, implantologii, chirurgii, ortodoncji, stomatologii zachowawczej i in.), a także wprowadzenie nowych rozwiązań, w tym szkoleń dla stomatologów i uzupełnień protetycznych.

Wartość projektu: 4 496 355,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 862 325,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 10.12.2018 r. – 31.08.2019 r.