Chirurgia stomatologiczna

Czasy gdy usuwanie zębów kojarzone było z ogromnym bólem i stresem minęły już bezpowrotnie.

Obecnie nawet usuwanie trzecich zębów trzonowych potocznie nazywanych ósemkami lub zębami mądrości, czy pozostawionych, połamanych korzeni zębów przeprowadzane jest w doskonałym znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu nieprzyjemne odczucia podczas zabiegu zredukowane są do minimum, a pacjent po zaopatrzeniu rany po usuniętym zębie gotowy jest do normalnego funkcjonowania.

Ekstrakcje zębów – także trzecich zębów trzonowych przeprowadza się z następujących wskazań:

 • znaczne zniszczenie próchnicowe zęba wymagające leczenia kanałowego przy braku możliwości przeprowadzenia takiego leczenia
 • utrudnione wyrzynanie powodujące powstawanie uciążliwych stanów zapalnych w okolicy zęba ósmego,
 • zatrzymanie zęba ósmego – gdy nie ma szans na jego prawidłowe wyrznięcie z powodu zbyt małej ilości miejsca w łuku zębowym, zęby takie usuwa się w celu uniknięcia groźnych powikłań jak np. tworzenie się torbieli zawiązkowej,
 • ze wskazań ortodontycznych – gdy wyżynający się ząb mądrości powoduje przesuwanie innych zębów i zaburzanie estetyki w odcinku przednim.

Ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego

Kamień nazębny składa się ze zwapniałych warstw płytki nazębnej. Początkowo jego odkładanie na zębach przebiega bezobjawowo, lecz w miarę powiększania swych wymiarów może powodować wiele chorób m.in. zapalenie i krwawienie dziąseł, próchnicę, rozchwianie zębów. Aby tego uniknąć należy dokładnie czyścić zęby z płytki nazębnej oraz regularnie usuwać kamień w gabinecie stomatologicznym. Rozróżniamy kamień nad- i poddziąsłowy. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

Usuwanie kamienia naddziąsłowego

 • Pierwsza wizyta: lekarz stomatolog za pomocą skalera ultradźwiękowego usuwa kamień nazębny, następnie szczotkuje – poleruje oczyszczone powierzchnie i zabezpiecza zęby lakierem fluorowym w celu ograniczenia nadwrażliwości pozabiegowej.

Usuwanie kamienia poddziąsłowego

 • Pierwsza wizyta: przed usuwaniem kamienia lekarz stomatolog stosuje znieczulenie miejscowe celem bezbolesnego przebiegu zabiegu, następnie za pomocą skalera ultradźwiękowego usuwa kamień podddziąsłowy, po zabiegu zakłada opatrunek na dziąsła i przepisuje odpowiednie płyny do płukania jamy ustnej.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Jest podspecjalnością chirurgii. Częste schorzenia to zębopochodne stany zapalne, a w szczególności ropnie oraz okołowierzchołkowe, przewlekłe stany zapalne.

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną, w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję – resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgia przyzębia, protetykę – chirurgia przedprotetyczna, czy wreszcie najnowocześniejszy dział – implantologię. Chirurgia stomatologiczna dotyczy wszystkich krwawych zabiegów, które wykonuje się w jamie ustnej w celu likwidacji stanów zapalanych i poprawy warunków anatomicznych kości szczęk i tkanek miękkich.

Działy chirurgii

Chirurgia twarda – usuwanie zębów( ekstrakcje), ciecie zębów (hemisekcje, resekcje ), korekta pobrzeży kostnych czy wreszcie implanty.

Chirurgia miękka – zabiegi zaawansowanej periodontologii (kiretaże i zabiegi płatowe ), zabiegi korekcyjne dziąseł i plastyka błon śluzowych. Usuwanie torbieli, cyst i zawiązków.

Chirurgia odtwórcza (odbudowa warunków anatomicznych): podniesienie dna zatok , augmentacja kości,zamykanie ubytków kostnych w tym i roszczepów, repozycja nerwu.

Chirurgia urazowa – po wypadkach transpozycja zębów, szanowanie i stabilizacja zębów i kości.

Dla przeciętnego pacjenta chirurgia kojarzy się ze strachem i bólem. Nowoczesne metody leczenia opierają się przede wszystkim na dwutorowym działaniu:

 • Walka ze strachem – poprzez premedytację farmakologiczną i psychiczną (podanie środków uspokajających, wytłumaczenie przebiegu zabiegu chirurgicznego).
 • Walka z bólem – w ostatnich latach badania w tym zakresie znacznie poszły na przód, dzięki czemu dysponujemy dziś całym nowoczesnym wachlarzem środków anestetycznych takich jak (środki znieczulające bezigłowe, systemy znieczuleń tradycyjnych szybko działających środków znieczulających, znieczulenie ogólne.

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina, której specjaliści zajmują się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.Najczęstszym zabiegiem, z jakim pacjentom kojarzy się wizyta u chirurga, to usunięcie – ekstrakcja zęba. Ale przyczyn dla, których konieczne jest rozwiązanie operacyjne jest o wiele więcej:

 • trudne przypadki endodontyczne, takie jak resekcja wierzchołka korzenia,
 • choroby przyzębia, w których konieczne są zabiegi chirurgiczne takie jak kiertaż, operacja płatowa czy gingiwektomia,
 • chirurgia przedprotetyczna gdzie podczas zabiegów przygotowuje się jamę ustną do leczeniaprotetycznego,
 • zabiegi przygotowyjące do leczenia ortodontycznego,
 • implantologia.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii stomatologicznej należą:

 • ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i niewyrzniętych),
 • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, ekstrakcje zębów mądrości
 • plastyki połączeń z zatoką szczękową,
 • leczenie powikłanych ropni oraz przetok ustno-twarzowych,
 • resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje,
 • zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian zapalnych błony śluzowej,
 • przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego – podcinanie wędzidełek,
 • leczenie nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych,
 • terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk i żuchwy,
 • leczenie chorób gruczołów ślinowych i stawów skroniowo-żuchwowych.

Sukces postępowania leczniczego i dobór optymalnej strategii postępowania zawsze idą w parze z dbałością o komfort psychiczny pacjenta. Leczenie chirurgiczne wywołuje u pacjentów obawy
przed operacją, powikłaniami i bólem. Dlatego też każdorazowo pacjent jest przygotowywany do zabiegu. Lekarz tłumaczy dokładnie cały plan leczenia, poszczególne etapy, i możliwe następstwa.

Przed operacją pacjent otrzymuje środki uspokajające, przeciwbólowe odpowiednie w danym przypadku leczenia. Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego. Po leczeniu pacjent jest także otaczany szczególną
opieką tak, by cały proces zakończył się sukcesem, a pacjent możliwie szybko doszedł do zdrowia.

Hemisekcja

Tłumacząc dosłownie pojęcie hemisekcji należałoby powiedzieć, że jest to
„półcięcie”. Czyli obcięcie połowy zęba. Celem zabiegu jest usunięcie korzenia zęba wielokorzeniowego wraz z odpowiadającą częścią koronową.

Zabieg ten wykonuje się w zębach trzonowych dolnych i przedtrzonowych wielokorzeniowych. Oddzielony fragment zęba usuwa się. Dzięki temu prostemu zabiegowi istnieje możliwość zachowania fragmentu zęba, który spełni rolę zęba filarowego przy odbudowie protetycznej. Nie wykonując takiego zabiegu ząb należałoby usunąć, gdyż zmiany zapalne przy wierzchołku jednego z korzeni to potencjalne źródło zakażenia dla organizmu. Zabieg wykonuje się wznieczuleniu miejscowym. Za pomocą wiertła lekarz przecina ząb i następnie usuwa odciętą część. Po opracowaniu zębodołu zaszywa ranę.

Jakie są wskazania?

 • próchnica głęboka drążąca w kierunku rozwidlenia korzeni,
 • zmiany zapalne w obrębie korzenia niedostępnego dla narzędzi kanałowych,
 • perforacja kanału lub złamane narzędzie w kanale,
 • duży zanik kości szczęk w obrębie jednego korzenia zęba,
 • głęboka kieszonka kostna,
 • pionowe złamanie korzenia lub korony.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo utrzymuje się bolesność po usunięciu zęba?

Ból po ekstrakcji z reguły zanika w ciągu kilku godzin, na ten okres lekarz przepisuje środki przeciwbólowe tak więc nie jest to uciążliwe.

Czy jest możliwość natychmiastowego uzupełnienia braków po usuniętych zębach?

Tak, możliwość taka jest dostępna dzięki zastosowaniu protez natychmiastowych oddawanych pacjentowi bezpośrednio po ekstrakcji zęba.

Czy zawsze podaje się antybiotyk po zabiegu ekstrakcji?

Nie, antybiotyk podaje się tylko w przypadku trudnych ekstrakcji w celu zapobieżenia powikłanemu przebiegowi gojenia rany poekstrakcyjnej.

Czy palenie papierosów pogarsza gojenie rany?

Tak, u palaczy znacznie zwiększa się ryzyko powikłanego gojenia rany po zabiegowej, dlatego też przez okres 24 godzin po zabiegu należy unikać palenia tytoniu, w przypadku bolesnego – utrudnionego gojenia konieczna może być wizyta celem ponownego zaopatrzenia rany odpowiednimi lekarstwami – wizyta taka w naszym gabinecie jest bezpłatna.

Czy usuwanie kamienia uszkadza szkliwo?

Prawidłowo przeprowadzony skaling złogów kamienia nazębnego nie jest szkodliwy dla szkliwa.

Jak często należy usuwać kamień?

Częstotliwość usuwania kamienia nazębnego jest zależna od od poziomu higieny jamy ustnej oraz od składu śliny – im więcej związków mineralnych zawiera ślina tym większe jest odkładanie kamienia, średnio kamień powinno usuwać się co 1-3 lata.