Protezy ruchome na implantach

Znane są różne rodzaje protez ruchomych na implantach. Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi. Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. Związane jest to z poprawą Quality of life ludzi w podeszłym wieku. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, umożliwia osiągnięcie stałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej poprzez ubytki zębów, funkcji narządu żucia. Aktualnie nie udało się stworzyć implantu będącego w stanie identycznie odtworzyć mechanizmu własnych zębów. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowo. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź brak  pojedynczego zęba. Głównym surowcem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność - nie jest traktowany przez organizm jako ciało obce) oraz coraz częściej cyrkon. Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii, która zawiera część chirurgiczną (wszczepienie implantu) oraz z część protetyczną (zamocowanie korony na implancie). Ten sposób odbudowy braków w uzębieniu jest najbardziej komfortowy w użytkowaniu. Współczesna implantoprotetyka to nieustannie rozwijająca się dziedzina stomatologii od ponad 50 lat. Umożliwia stworzyć doskonałe podparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając w znacznym stopniu estetykę i wygodę w użytkowaniu uzupełnień protetycznych.

Zalety leczenia implantologicznego: